Експертиза

Взаимодействие. Иновации. Обучение. Изследване. Развитие. Информация. Консултации. Трансфер на технологии. Икономически възможности. Позитивен социален и граждански отклик.

Членовете на CASTRA предлагат разнообразие от продукти и услуги в областта на високите технологии и изследвания. Вижте  интересите, възможностите и предложенията ни на  индивидуалните Интернет страници на нашите организации.

Като цялостна динамична  организация изградена на базата на  ефективни и допълващи се взаимодействия между членовете си, CASTRA има знанията, ресурсите и енергията да осъществява както общностни проекти от национален мащаб, така и на вашите индивидуални идеи, постигайки резултатите от които имате нужда.

В областта на аеро-космическите технологии, изследвания и техните приложения,  ние ви предлагаме:

 • изследователска и развойна дейност и консултации;
 • мотивационно и специализирано академично и професионално обучение;
 • трансфер на технологии и внедряването им в производството на иновативни и конкурентоспособни продукти;
 • цялостни решения и системи,  единствено възможни  обединявайки допълващия се капацитет и дейност на членовете на CASTRA.

Свържете се с нас за да разберем как можем да работим заедно  в интерес на цялостното развитие на този  високотехнологичен сектор на икономиката и човешкото познание.

Contact  us to discuss how can we work together towards achieving mutual benefit and inspiration !

A sample  of tentative  joint business and R&D projects which could be implemented based on the  individual contribution /need of the CASTRA consortia members is outlined bellow:

 • High-speed satellite communications
 • Small satellite platform development including subsystems and payload
 • Satellite image data processing
 • Unmanned Aerial Vehicle (UAV)  development including composites, constructions, avionics, communications systems, telemetry, control software, power systems and other
 • UAV payload development – sensors for:  Remote Sensing,Natural Resources Discovery, LIDAR systems, Security applications and other
 • UAV pilot training programs and facilities
 • UAV test systems and simulators
 • Aircraft systems software and simulators
 • Aircraft repair and aircraft crew training   programs and facilities
 • Ground, aerial or spaceborn sensor development  for various applications, incl. environmental monitoring
 • Wireless sensor networks and GPS/GALILEO based tracking solutions
 • Solutions for automation (Software/Hardware) and remote control of industrial manufacturing lines  and processes
 • Smart Building (including Industrial facilities) automation
 • Energy efficient and environmental hazard robust LED based lightning solutions for industrial, public or business applications ( including hospitals and other low EMI requirement applications)
 • Integrated circuit design
 • Cyber security education and training
 • other custom industrial R&D activities

Download CASTRA’s Horizon 2020 Space call Sofia meeting presentation

[wpdm_file id=14]