Donations

Дарения направени от нас за дейностите на ВУЗ (извън принос в натура)

Дарение на специализирана литература на ТУ-София

CASTRA_2014_Darenie_TU

Дарение на софтуер за проектиране на механични системи към Физически Факултет на Софийски Университет

ot-FzF